Debatten med avhopparna (2)

google translate will have to do for now…..

Rättvisepartiet Socialisterna Umeå

Mäns våld mot kvinnor, hösten 2005

HBT-socialisterna, oktober 2009

De som har hoppat av Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå har i sina utskick angivit vår analys av kvinnoförtrycket och vår kvinnokamp som ett av huvudskälen till sitt avhopp. Frågan debatterades på RS kongress 2005 och även vid 2009 års kongress, kring HBT-temat. Här nedan finns nyckeldokumenten, först en ny artikel ”Introduktion på kvinnodebatten” som svarar på det som avhopparna kallar för ”brev II” som de skickade till Offensivprenumeranter och RS-medlemmar 18-22 mars.

View original post 22,399 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.